Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 11: Vẽ trang trí – Trình bày bìa sách

Giải bài tập mĩ thuật lớp 8 Bài 11: Vẽ trang trí – Trình bày bìa sách

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày một bìa sách có kích cỡ: 14,5x20,5cm; tên sách tự chọn

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close