Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 9: Ôn tập bài hát: Tuổi hồng; Nhạc lí: Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh & Tập đọc nhạc: TĐN số 3

Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 9: Ôn tập bài hát: Tuổi hồng; Nhạc lí: Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh & Tập đọc nhạc: TĐN số 3

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Trên hóa biểu của giọng Fa trưởng có ghi 1 dấu Si giáng giọng song song của giọng đó có tên là gì?

Lời giải chi tiết:

Đó chính là giọng Rê thứ ( Dm).

Câu 2

Câu 2: Luyện tập TĐN số 3 và ghép lời.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close