Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 3: Vẽ tranh – Phong cảnh mùa hè

Giải bài tập mĩ thuật lớp 8 Bài 3: Vẽ tranh – Phong cảnh mùa hè

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ 1 bức tranh phong cảnh mùa hè
- Phong cảnh mùa hè: thành phố, nông thôn, vùng rừng núi, miền biển...

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close