Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 20: TTMT Sơ lược về mĩ thuật hiện đại phương Tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Giải bài tập mĩ thuật lớp 8 Bài 20: TTMT Sơ lược về mĩ thuật hiện đại phương Tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hãy kể tên 1 số họa sĩ tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng, Dã thú, Lập thể.

Lời giải chi tiết:

- Trường phái hội họa Ấn tượng: Pi-xa-rô (1830-1903); đờ-ga (1834-1917); Rơ-noa (1841-1919); Ma-nê (1832-1883); Xơ-ra (1859-1891); Pô Si-nhắc (1863-1935); Gô-ganh (1848-1903); Van Gốc (1853-1890)...
- Trường phái hôi họa Dã thú: Ma-tít-xơ (1869-1954); Vơ-la-manh (1876-1958); Van-đôn-ghen (1877-1968)...
- Trường phái hội họa Lập thể : Brắc-cơ (1882-1963); Pi-cát-xô (1880-1973)

Câu 2

Nêu 1 số đặc điểm riêng của cái các trường phái hội họa Ấn tượng, Dã thú, Lập thể.

Lời giải chi tiết:

+ Trường phái hội họa Ấn tượng: chú trọng tới không gian, ánh sáng và màu sắc.
+ Trường phái hôi họa Dã thú: sự cách tân về màu sắc; không diễn tả khối, không vờn sáng tối mà chỉ còn những mảng màu nguyên sắc gay gắt, những đường viền mạnh bạo dứt khoát.
+ Trường phái hội họa Lập thể: đi tìm cách diễn tả mới, không lệ thuộc vào đối tượng miêu tả. họ tập trung phân tích, giản lược hóa hình thể bằng những hình kỉ hà, những khối hình lập phương, hình khối ống...

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close