Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 4: Học hát: Bài Lý dĩa bánh bò.

Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 4: Học hát: Bài Lý dĩa bánh bò trang 13

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Em hãy kể tên 1 vài bài Lý.

Lời giải chi tiết:

Lý ngựa ô: Dân ca Nam Bộ.

Lý đất giồng: Dân ca Nam Bộ.

Lý cây đa:  Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Lý con sáo gò công: Cổ nhạc

Lý qua đèo: Dân ca Trung Bộ.

Câu 2

Câu 2: Đặt thử lời mới theo bài Lý dĩa bánh bò.

Lời giải chi tiết:

Anh em như thể í a tay chân, chớ nên cãi cọ, chớ nên đánh đấm, vâng lời mẹ cha sớm hôm học hành.

Ì I í I i này, mình cùng thi đua viết chữ tính bài, phải tính cho nhanh, phải viết sao cho í I ì I í đẹp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close