Soạn bài Tập làm thơ tám chữ siêu ngắn

Soạn bài TTập làm thơ tám chữ siêu ngắn nhất trang 87 SGK ngữ văn 9 tập 1 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Video hướng dẫn giải

NHẬN DIỆN THỂ THƠ TÁM CHỮ

Trả lời câu hỏi (trang 149 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

a. Có 8 chữ trong mỗi dòng thơ

b.

- Đoạn thơ của Thế Lữ gieo vần chân, liên tiếp: tan - ngàn, mới - gội, bừng - rừng, gắt - mật.

- Đoạn thơ của Bằng Việt gieo vần chân, liên tiếp: về - nghe, học - nhọc, bà - xa.

- Đoạn thơ của Tố Hữu gieo vần chân, gián cách (cách một câu mới có vần với nhau): ngát - hát, non - son, đứng - dựng, tiên - nhiên.

c. Cách ngắt nhịp ở mỗi đoạn thơ linh hoạt: 2/3/3, 3/2/3, 2/2/4, 3/5,...

Phần II

Video hướng dẫn giải

LUYỆN TẬP NHẬN DIỆN THỂ THƠ TÁM CHỮ 

Câu 1: 

Trả lời câu 1 (trang 150 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

(1): ca hát

(2): ngày qua

(3): bát ngát

(4): muôn hoa

Câu 2: 

Trả lời câu 2 (trang 150 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

(1): cũng mất

(2): tuần hoàn

(3): đất trời

Câu 3:

Trả lời câu 3 (trang 151 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

- Câu thơ thứ ba bị chép sai ở từ rộn rã. Âm tiết cuối của câu thơ này phải mang thanh bằng và hiệp vần với chữ gương ở cuối câu thơ trên (đoạn thơ gieo vần chân liên tiếp).

- Đoạn thơ được chép đúng là:

                             Giờ nao nức của một thời trẻ dại !

                             Hỡi ngói nâu, hỡi tường trắng, cửa gương !

                             Những chàng trai mười lăm tuổi vào trường ,

                             Rương nhỏ nhỏ với linh hồn bằng ngọc.

Câu 4: 

Trả lời câu 4 (trang 151 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

- Tự sáng tác thơ

Phần III

Video hướng dẫn giải

THỰC HÀNH LÀM THƠ TÁM CHỮ

Câu 1: 

Trả lời câu 1 (trang 151 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

(1): vườn

(2): qua

Câu 2: 

Trả lời câu 2 (trang 151 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

Bước chân nhẹ nâng tà áo trắng sương

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close