Soạn bài Kiểm tra phần Tiếng Việt Lớp 9 tập 2 siêu ngắn

Soạn bài Kiểm tra phần Tiếng Việt siêu ngắn nhất trang 155 SGK ngữ văn 9 tập 2 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 1 (trang 155 SGK Ngữ văn 9, tập 2)

Khởi ngữ là “mắt tôi”.

=> Các anh lái xe nhìn mắt tôi và bảo “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!”

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 2 (trang 155 SGK Ngữ văn 9, tập 2)

Các thành phần biệt lập trong câu:

- (a): "Thật đấy" là thành phần tình thái.

- (b): "may" là thành phần tình thái.

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 3 (trang 156 SGK Ngữ văn 9, tập 2)

- (a): Phép lặp (giống, ba, già, ba con); phép thế (vậy).

- (b): Phép nối (Thế là).

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 4 (trang 156 SGK Ngữ văn 9, tập 2)

- Phép lặp: Hoạ sĩ – hoạ sĩ

- Phép thế: Sa Pa - đấy. 

Câu 5

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 5 (trang 156 SGK Ngữ văn 9, tập 2)

- Các đoạn văn phải phục vụ chủ đề chung của văn bản, các câu phải phục vụ chủ đề của đoạn văn(liên kết chủ đề);

- Các đoạn văn và các câu phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lí (liên kết lôgic)

- Lặp lại ở câu đứng sau từ ngữ đã có ở câu trước (phép lặp từ ngữ);

- Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng với từ ngữ đã có ở câu trước (phép đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng);

- Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế từ ngữ đã có ở câu trước (phép thế);

- Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ biểu thị quan hệ với câu trước (phép nối).

Trả lời câu 6 (trang 156 SGK Ngữ văn 9, tập 2)

a. Câu chứa hàm ý: Nếu ngài mặc hầu quan trên thì vạt đằng trước phải mau ngắn đi dăm tấc, còn nếu ngài mặc để tiếp dân đen, thì vạt đằng sau phải may ngắn lại.

b. Hàm ý: Ngài phải cúi đâù (luồn cúi) trước quan trên, ngửng cao đầu (hách dịch) trước dân đen.

c. Người nghe (viên quan) không hiểu được hàm ý sâu xa của câu nói. Nếu hiểu được được ý chế giễu và phê phán của câu nói thì viên quan đã nổi giận.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close