Soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em siêu ngắn

Soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em siêu ngắn nhất trang 31 SGK ngữ văn 9 tập 1 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

ND chính

Video hướng dẫn giải

Văn bản phần nào cho ta thấy được thực trạng về cuộc sống của trẻ em trên thế giới hiện nay và tầm quan trọng của việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Luyện tập

      Ở đất nước ta, vấn đề bảo vệ chăm sóc trẻ em đã được sự quan tâm cụ thể của Đảng. Nhà nước, sự tham gia tích cực của nhiều tổ chức xã hội, của toàn dân. (Có thể nêu ra những hoạt động vì trẻ em: tiêm chủng miễn phí, khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, mọi trẻ em đều được đi học, các tổ chức xã hội bảo vệ trẻ em, các tổ chức và hoạt động nhân đạo vì trẻ em thiệt thòi, trẻ em đặc biệt khó khăn…).

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 1 (trang 35 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

- Bố cục: 4 phần

+ Phần 1 (mở đầu): lí do của bản tuyên bố

+ Phần 2 (sự thách thức): thực trạng của trẻ em trên thế giới

+ Phần 3 (cơ hội): những điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ quan trọng

+ Phần 4 (nhiệm vụ): những nhiệm vụ cụ thể

- Bốn phần của văn bản này có quan hệ chặt chẽ với nhau. Phần mở đầu giới thiệu lí do của bản tuyên bố, phần 2, 3 là cơ sở, căn cứ để rút ra những nội dung ở phần sau.

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 2 (trang 35 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

- Thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới đã được nêu lên ở phần sự thách thức:

+ Trẻ em trở thành nạn nhân của hiểm họa chiến tranh và bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc, của sự xâm lược, chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài.

+ Trẻ em là nạn nhân của đói nghèo và khủng hoảng kinh tế, của nạn vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp.

+ Tình trạng trẻ em chết do suy dinh dưỡng, bệnh tật và ma túy.

- Những nội dung về thực trạng cuộc sống của trẻ em đặt ra những nhiệm vụ cấp bách cho từng quốc gia và cộng đồng quốc tế.

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 3 (trang 35 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

- Sự liên kết lại của các quốc gia cùng ý thức cao của cộng đồng quốc tế trên lĩnh vực này. Đã có công ước về quyền của trẻ em làm cơ sở, tạo ra một cơ hội mới.

- Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế ngày càng có hiệu quả.

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 4 (trang 35 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

- Dựa trên tình hình thực tế, trong phần Nhiệm vụ, bản Tuyên bố đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể cho từng quốc gia và cộng đồng quốc tế vì sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triên của trẻ em.

- Những nội dung này thể hiện tính toàn diện trong việc định hướng hành động. Mỗi một mục tương ứng với một phương diện cần quan tâm.

Câu 5

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 5 (trang 35 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

- Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu của từng quốc gia và của cộng đồng quốc tế.

- Qua những chủ trương, chính sách, qua những hành động cụ thể đối với việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em mà ta nhận ra trình độ văn minh của một xã hội.

- Vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em đang được cộng đồng quốc tế dành sự quan tâm thích đáng.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close