Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp siêu ngắn

Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp siêu ngắn nhất trang 53 SGK ngữ văn 9 tập 1 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Video hướng dẫn giải

CÁCH DẪN TRỰC TIẾP

Câu 1:

Trả lời câu 1 (trang 53 SGK Ngữ văn 9, tập 1)

- Phần câu in đậm ở ví dụ (a) là lời nói của nhân vật, được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

 

Câu 2:

Trả lời câu 2 (trang 53 SGK Ngữ văn 9, tập 1)

- Phần câu in đậm ở ví dụ (b) là ý nghĩ của nhân vật, được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

 

Câu 3:

Trả lời câu 3 (trang 53 SGK Ngữ văn 9, tập 1)

- Có thể thay đổi vị trí của hai bộ phận.

- Trong trường hợp ấy, hai bộ phận ngăn cách với nhau bằng dấu ngoặc kép và dấu gạch ngang.

Phần II

Video hướng dẫn giải

CÁCH DẪN GIÁN TIẾP

Câu 1:

Trả lời câu 1 (trang 54 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

- Trong ví dụ (a), phần câu in đậm là lời nói của nhân vật.

- Không được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng dấu gì.

Câu 2:

Trả lời câu 2 (trang 54 SGK Ngữ văn 9, tập 1):
- Phần câu in đậm ở đoạn (b) là ý nghĩ của nhân vật.

- Giữa bộ phận in đậm và bộ phận đứng trước có từ “rằng”.

- Có thể thay thế từ đó bằng từ “là”.

Phần III

LUYỆN TẬP

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 1 (trang 54 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

Cách dẫn trong các câu ở (a) và (b) đều là dẫn trực tiếp.

- Trong câu (a), phần lời dẫn dắt bắt đầu từ “A! Lão già…” => ý nghĩ mà nhân vật gán cho con chó.

- Trong câu (b), lời dẫn bắt đầu từ “Cái vườn là…” => ý nghĩ của nhân vật (“lão tự bảo rằng…”)

Câu 2 => 3

Video hướng dẫn giải

Câu 2:

Trả lời câu 2 (trang 54 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

- Cách dẫn trực tiếp:

     Trong báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Chúng ta phải ghi nhớ… của một dân tộc anh hùng”. Câu nói trên của Bác hoàn toàn đúng đắn. Bác nêu trách nhiệm cho thế trẻ của chúng ta hôm nay, phải có thái độ, tình cảm đúng đối với các vị anh hùng dân tộc. Vì các vị anh hùng đã hi sinh thân mình , đã nhuộn đỏ lá cờ Tổ quốc bằng chính dòng máu của mình để: “Đơm hoa độc lập, kết trái tự do”. Họ là những vị anh hùng vô danh nhưng tấm lòng vàng của họ mãi mãi sáng ngời trong lòng đất Việt và con người Việt Nam. Chúng ta là thế hệ sau, phải thể hiện đạo lí: “Uống nước nhớ nguồn”, phải có suy nghĩ, hành động, nhận thức của bản thân đúng đắn.

- Dẫn gián tiếp (đoạn văn tương tự cách dẫn trực tiếp)

      Trong Báo cáo Chính trị…, Chủ tịch Hồ Chí Minh  dạy (rằng) chúng ta phải ghi nhớ…. của một dân tộc anh hùng....

Câu 3:

Trả lời câu 3 (trang 55 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

      Hôm sau Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía, đựng mười hạt minh châu, sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan ra khỏi nước. Vũ Nương nhân đó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng và dặn Phan nói hộ với chàng Trương rằng nếu chàng còn nhớ đến chút tình xưa nghĩa cũ, thì xin lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, nàng sẽ trở về.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close