Soạn bài Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 siêu ngắn lớp 9

Soạn văn lớp 9 siêu ngắn tập 1 bài Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 trang 235

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu 1 (trang 235, SGK Ngữ văn 6, tập 1):

Xem toàn bộ phần hướng dẫn ôn tập và phần kiểm tra tổng hợp cuối học kì trong SGK để nắm vững nội dung yêu cầu và cách thức kiểu làm bài kiểm tra tổng hợp.

Câu 2

Trả lời câu 2 (trang 235, SGK Ngữ văn 6, tập 1):

Nhận xét chung

- Về phần trắc nghiệm:

+ Các câu trắc nghiệm kiểm tra nội dung, kiến thức phần văn học trung đại, văn học hiện đại, thơ hiện đại, văn bản nhật dụng

+ Để trả lời được phần trắc nghiệm cần phải nắm vững kiến thức phần văn bản văn xuôi hiện đại, kiến thức phần độc thoại, đối thoại, các kiểu câu

- Về phần tự luận:

+ Đề bài yêu cầu viết theo hình thức thuyết minh, có sử dụng các phương thức miêu tả, nghị luận, biểu cảm

+ Bố cục bài viết phải đầy đủ 3 phần

+ Nội dung phải đảm bảo thông tin chính xác, ngắn gọn.

Câu 3

Trả lời câu 3 (trang 236, SGK Ngữ văn 6, tập 1):

Xem lại bài viết được trả, đọc và suy nghĩ về nhận xét của thầy cô giáo. Thống kê các lỗi mắc phải, sau đó sửa chữa các lỗi đó.

Câu 4

Trả lời câu 4 (trang 236, SGK Ngữ văn 6, tập 1):

Tìm ra nguyên nhân và sửa bài viết.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close