Soạn bài Thuật ngữ siêu ngắn

Soạn bài Thuật ngữ siêu ngắn nhất trang 87 SGK ngữ văn 9 tập 1 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

THUẬT NGỮ LÀ GÌ?

Câu 1:

Trả lời câu 1 (trang 87 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

- Cách 1: nêu những dấu hiệu bên ngoài, có thể quan sát được trực tiếp bằng giác quan.

- Cách 2: nêu những tính chất đặc trưng bên trong.

-> Cách giải thích thứ 2 sẽ không thể hiểu được nếu thiếu kiến thức hóa học vì những tính chất này là kết quả nghiên cứu khoa học.

Câu 2:

Trả lời câu 2 (trang 88 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

a.

Thạch nhũ : thuật ngữ môn Địa lí.

- Ba-dơ : thuật ngữ môn Hóa học.

- Ẩn dụ : thuật ngữ môn Ngữ văn.

- Phân số thập phân : thuật ngữ môn Toán.

b. Những từ ngữ in đậm chủ yếu được dùng trong văn bản khoa học.

Phần II

ĐẶC ĐIỂM CỦA THUẬT NGỮ

Câu 1:

Trả lời câu 1 (trang 88 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

- Các thuật ngữ ở mục 2 nói trên chỉ có một nghĩa.

Câu 2:

Trả lời câu 2 (trang 88 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

- Từ muối trong câu (b) có sắc thái biểu cảm.

Phần III

LUYỆN TẬP

Câu 1 => 3

Câu 1:

Trả lời câu 1 (trang 89 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

- Lực -> lĩnh vực Vật lí.

- Xâm thực -> lĩnh vực Địa lí.

- Hiện tượng hóa học -> lĩnh vực Hóa học.

- Trường từ vựng -> lĩnh vực Ngữ văn.

- Di chỉ -> lĩnh vực Lịch sử.

- Thụ phấn -> lĩnh vực Sinh học.

- Lưu lượng -> lĩnh vực Địa lí.

- Trọng lực -> lĩnh vực Vật lí.

- Khí áp -> lĩnh vực Địa lí.

- Đơn chất -> lĩnh vực  Hóa học.

- Thị tộc -> lĩnh vực Lịch sử.

- Đường trung trực -> lĩnh vực Toán học.

 

Câu 2:

Trả lời câu 2 (trang 89 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

- Trong đoạn trích này, điểm tựa không được dùng như một thuật ngữ.

- Ở đây, điểm tựa chỉ nơi làm chỗ dựa chính (ví như điểm tựa của đòn bẩy).


Câu 3:

Trả lời câu 3 (trang 90 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

- Trong trường hợp (a), từ hỗn hợp được dùng như một thuật ngữ.

- Trong trường hợp (b) từ hỗn hợp được dùng như một từ thông thường.

Câu 4 => 5

Câu 4:

Trả lời câu 4 (trang 90 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

- Thuật ngữ cá của sinh học : động vật có xương sống, sống ở dưới nước, bơi bằng vây, thở bằng mang.

- Theo cách hiểu thông thường của người Việt cá không nhất thiết phải thở bằng mang.

 

Câu 5:

Trả lời câu 5 (trang 90 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

- Hiện tượng đồng âm giữa thuật ngữ thị trường của kinh tế học và thuật ngữ thị trường của quang học không vi phạm nguyên tắc một thuật ngữ - một khái niệm.

- Vì đây là hai thuật ngữ được sử dụng trong hai lĩnh vực khác nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
Gửi bài