Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) siêu ngắn lớp 9 tập 2

Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) siêu ngắn nhất trang 97 SGK ngữ văn 9 tập 2 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 1 (trang 97 SGK Ngữ văn 9, tập 2)

Đoạn trích (a)

Đoạn trích (b)

Đoạn trích (c)

Địa phương

Toàn dân

Địa phương

Toàn dân

Địa phương

Toàn dân

Thẹo

Sẹo

Má

Mẹ

Bữa sau

Hôm sau

Dễ sợ

Sợ lắm

Kêu

Gọi

Lui cui

Lúi húi

Lặp bặp

Lắp bắp

Đâm

Trở thành

Nhắm

Cho là

ba

Bố, cha

Đũa bếp

Đũa cả

Dáo dác

Nháo nhác

 

Nói trổng

Nói trống không

Giùm

giúp

Vào

 

 

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 2 (trang 98 SGK Ngữ văn 9, tập 2)

a) kêu: từ toàn dân, tương đương ở từ "nói to".

b) kêu: từ địa phương; tương đương từ toàn dân "gọi". 

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 3 (trang 98 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Các từ địa phương trong câu đố là:

- trái: quả

- chi: gì

- kêu: gọi

- trống hổng trống hảng: trống rỗng trống rễnh

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 4 (trang 99 SGK Ngữ văn 9, tập 2)

Câu 5

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 5 (trang 99 SGK Ngữ văn 9, tập 2)

a. Không. Vì bé Thu chưa có dịp giao tiếp rộng rãi ra bên ngoài địa phương của mình.

b. Trong lời kể tác giả vẫn dùng một số từ ngữ địa phương dễ hiểu để nêu sắc thái của vùng đất nơi việc được kể diễn ra. Tuy nhiên tác giả có chủ định không dùng quá nhiều từ ngữ địa phương để khỏi gây khó hiểu cho người đọc không phải là người địa phương đó.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close