Nhà hát Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống - Thêm một bản dịch Truyện Kiều sang Tiếng Nhật

Nhà hát Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống - Thêm một bản dịch Truyện Kiều sang Tiếng Nhật bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 10

Quảng cáo

Nhà hát Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống

Thêm một bản dịch Truyện Kiều sang Tiếng Nhật

1. Xuất xứ

- Văn bản Nhà hát Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống theo Ngọc Tuyết, Nhà hát cải lương, Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống, Trang tin điện tử TP. Hồ Chí Minh, ngày 29/04/2021

- Văn bản Thêm một bản dịch "Truyện Kiều" sang Tiếng Nhật được in trên Báo Văn nghệ, ngày 15/05/2005

2. Giá trị nội dung

- Văn bản Nhà hát Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống đưa tin về buổi ra mắt phòng truyền thống của nhà hát Trần Hữu Trang về thời gian, địa điểm và những chương trình giao lưu sẽ diễn ra trong buổi khánh thành. Bên cạnh đó còn giới thiệu về bề dày truyền thống của nhà hát

- Văn bản Thêm một bản dịch Truyện Kiều sang Tiếng Nhật đưa tin về buổi ra mắt cuốn Truyện Kiều được dịch sang tiếng Nhật, đồng thời nói qua về giá trị của Truyện Kiều

- Cả hai văn bản đều thể hiện giá trị của những sản phẩm văn hóa của dân tộc và bộc lộ niềm tự hào, trân trọng ngợi ca của tác giả với những tinh hoa văn hóa ấy

3. Giá trị nghệ thuật

- Văn bản ngắn gọn, súc tích, cô đọng, cung cấp đầy đủ thông tin

- Văn phong, ngôn từ rõ ràng, mạch lạc, phù hợp với văn bản thông tin

 • Lí ngựa ô ở hai vùng đất - Phạm Ngọc Cảnh

  Lí ngựa ô ở hai vùng đất - Phạm Ngọc Cảnh bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 10

 • Chợ nổi - nét văn hóa sông nước miền Tây

  Chợ nổi - nét văn hóa sông nước miền Tây bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 10

 • Huyện Trìa xử án

  Huyện Trìa xử án bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 10

 • Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương

  Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 10

 • Xã trưởng - Mẹ Đốp

  Xã trưởng - Mẹ Đốp bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 10

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close