Nguyễn Trãi - nhà ngoại giao, nhà hiền triết, nhà thơ

Nguyễn Trãi - nhà ngoại giao, nhà hiền triết, nhà thơ bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 10

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tác giả

A - ma - đu Ma -ta Mơ Bâu

Tác phẩm

Nguyễn Trãi - nhà ngoại giao, nhà hiền triết, nhà thơ

I. Tìm hiểu chung

1. Thể loại: Văn chính luận

2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác: được tác giả A-ma-đu Ma-ta Mơ Bâu sáng tác khi đang làm tổng giám đốc của UNESCO. Nhan đề do nhóm biên soạn đặt.

3. Phương thức biểu đạt: Nghị luận

4. Tóm tắt:

Bài văn chính luận khẳng định con người anh hùng Nguyễn Trãi là một người trung quân ái quốc và cũng là con người nghệ sĩ yêu thiên nhiên bằng việc đưa ra lập luận và đưa ra những thành công trong con người và sự nghiệp của Nguyễn Trãi

5. Bố cục:

- Từ đầu... vua Lê Lợi: cuộc đời của Nguyễn Trãi

- Còn lại: Sự nghiệp của Nguyễn Trãi

6. Giá trị nội dung:

Khẳng định những giá trị trong các tác phẩm của Nguyễn Trãi và tầm vóc của ông.

7. Giá trị nghệ thuật:

- Lập luận chắt chẽ, logic

- Sử dụng đan xen yếu tố biểu cảm

II. Tìm hiểu chi tiết

1. Giới thiệu chung về Nguyễn Trãi và khẳng định giá trị tư tưởng của ông.

- Nguyễn Trãi được ghi tên vào danh sách nhân thế giới của UNESCO năm 1980

2. Khẳng định Nguyễn Trãi là nhà ngoại giao, nhà hiền triết, nhà thơ qua việc phân tích cuộc đời và sự nghiệp của ông

- Tư tưởng nhân nghĩa xuất phát từ thuở thiếu thời của Nguyễn Trãi và biểu hiện của tư tưởng nhân nghĩa trong các tác phẩm của ông.

- Giá trị những tác phẩm của Nguyễn Trãi như Bình Ngô đại cáo, Quân trung từ mệnh tập, Dư địa chí.

+ Quân Trung từ mệnh tập thể hiện tư tưởng đạo làm tướng phải lấy “Nhân nghĩa làm gốc, Trí dũng làm nền” của Nguyễn Trãi

+ Đại cáo bình ngô được coi bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam

+ Dư địa chí là tiểu luận địa lý học xưa nhất ở Việt Nam

- Thế giới ẩn dật trong thơ Nguyễn Trãi qua Quốc âm thi tập và cảnh cuối đời của ông.

 • Đất rừng phương Nam - CTST

  Đất rừng phương Nam bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 10

 • Giang - CTST

  Giang bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 10

 • Xuân về

  Xuân về bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 10

 • Hịch tướng sĩ - CTST

  Hịch tướng sĩ - CTST bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 10

 • Nam quốc sơn hà - bài thơ thần khẳng định chân lí độc lập của đất nước

  Nam quốc sơn hà - bài thơ thần khẳng định chân lí độc lập của đất nước bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 10

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close