Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương

Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 10

Quảng cáo

Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương

1. Xuất xứ

- Văn bản được in trong Sân khấu cải lương ở Hồ Chí Minh, NXB Tổng hợp - NXB Văn hóa Sài Gòn, năm 2007, trang 58-59, theo Nguyễn Thị Minh Ngọc, Đỗ Hương

2. Giá trị nội dung

- Văn bản cung cấp cho người đọc những thông tin về đàn ghi ta phím lõm lịch sử ra đời, quá trình du nhập và Việt Nam, âm điệu với nhiều sắc thái

- Văn bản cho thấy tầm quan trọng của đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc và sự đón nhận của dàn nhạc cải lương đối với đàn ghi-ta phím lõm

3. Giá trị nghệ thuật

- Ngôn từ rõ ràng, mạch lạc

- Văn phong dễ hiểu, minh bạch, cung cấp thông tin một cách khách quan

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close