Lễ hội dân gian đặc sắc của dân tộc Chăm ở Ninh Thuận

Lễ hội dân gian đặc sắc của dân tộc Chăm ở Ninh Thuận bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 10

Quảng cáo

Lễ hội dân gian đặc sắc của dân tộc Chăm ở Ninh Thuận

1. Xuất xứ

- Văn bản được đăng trên báo thegioidisan.vn

2. Bố cục

3 phần

- Phần 1: Giới thiệu về lễ hội Ka-tê và thời gian, địa điểm diễn ra lễ hội

- Phần 2: Phần nghi lễ của lễ hội Ka-tê

- Phần 3: Phần hội với những hoạt động, trò chơi của mọi người tham gia

3. Giá trị nội dung

- Văn bản cung cấp cho người đọc những thông tin về lễ hội Ka-tê một cách khách quan, đầy đủ, chân thực

- Thể hiện được những nét văn hóa cổ truyền của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thờ cúng, sinh hoạt văn hóa, phần nào cho thấy đời sống tâm linh phong phú của người Chăm.

- Cho thấy tình cảm yêu mến, trân trọng của người đưa tin với những giá trị văn hóa của dân tộc.

4. Giá trị nghệ thuật

- Văn bản sử dụng ngôn từ rõ ràng, rành mạch, khách quan, phù hợp với văn bản thông tin

- Bố cục hợp lý, cung cấp thông tin một cách khách quan

- Kết hợp nhuần nhuyễn giữa thuyết minh và miêu tả, tự sự, tăng tính hiệu quả của việc thể hiện thông tin

 • Những điều cần chú ý khi tham gia lễ hội đền Hùng 2019

  Những điều cần chú ý khi tham gia lễ hội đền Hùng 2019 bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 10

 • Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam - Trần Quốc Vượng

  Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam - Trần Quốc Vượng bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 10

 • Mắc mưu Thị Hến

  Mắc mưu Thị Hến bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 10

 • Mùa hoa mận - Chu Thùy Liên

  Mùa hoa mận - Chu Thùy Liên bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 10

 • Lính đảo hát tình ca trên đảo - Trần Đăng Khoa

  Lính đảo hát tình ca trên đảo - Trần Đăng Khoa bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 10

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close