Lý thuyết Protein

Trạng thái tự nhiên và thành phần cấu tạo

Quảng cáo

I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN

- Protein có trong cơ thể người, động vật và thực vật như lòng trắng trứng, sữa, hạt, tóc, sừng, lá, quả, hạt...

Hình 1: Các thực phẩm giàu protein

II. THÀNH PHẦN CẤU TẠO

1. Thành phần nguyên tố

- Thành phần nguyên tố chủ yếu của protein là C, H, O, N và một lượng nhỏ S, P, kim loại. 

2. Cấu tạo phân tử

- Protein có phân tử khối rất lớn và có cấu tạo rất phức tạp

- Protein được tạo ra từ các amino axit, mỗi phân tử amino axit tạo thành một "mắt xích" trong phân tử protein

III. TÍNH CHẤT

1. Phản ứng thủy phân

Khi đun nóng protein trong dung dịch axit hoặc bazơ, protein bị thủy phân sinh ra các amino axit

PTHH:

 Protein + nước \(\xrightarrow[t^{0}]{axit(bazo)}\) Hỗn hợp amino axit

2. Sự phân hủy bởi nhiệt

Khi đun nóng mạnh hoặc đốt cháy, protein bị phân hủy tạo thành những chất bay hơi và có mùi khét (giống như tóc, thịt cháy).

3. Sự đông tụ

- Một số protein tan được trong nước, tạo thành dung dịch keo, khi đun nóng hoặc cho thêm hóa chất (rượu etylic, axit...) vào các dung dịch này thường xảy ra sự kết tủa protein, hiện tượng đó được gọi là sự đông tụ protein

- Ví dụ: đun nóng lòng trắng trứng, nấu canh cua,… xảy ra sự đông tụ protein.

IV. ỨNG DỤNG

- Protein dùng để làm thức ăn.

- Trong công nghiệp dệt (len, tơ tằm), da, mĩ nghệ (sừng, ngà),…

Sơ đồ tư duy: Protein

Quảng cáo
close