Bài 9. Lưu trữ, trao đổi, bảo vệ thông tin của em và gia đình trang 41 SGK Tin học 3 Chân trời sáng tạo

1. Đọc thông tin dưới đây và cho biết thông tin nào là thông tin cá nhân, gia đình, thông tin nào không phải là thông tin cá nhân, gia đình? 2. Quan sát Hình 1 và cho biết thông tin cá nhân, gia đình có thể được lưu trữ ở đâu? ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khởi động

Giải hoạt động khởi động trang 47 SGK Tin học 3

Đọc thông tin dưới đây và cho biết thông tin nào là thông tin cá nhân, gia đình, thông tin nào không phải là thông tin cá nhân, gia đình?

Phương pháp giải:

- Tên, ngày sinh, số điện thoại, ảnh chụp, kết quả học tập của em,... là thông tin cá nhân.

- Ảnh chụp gia đình, kế hoạch đi du lịch, địa chỉ nhà ở, giờ giấc sinh hoạt của gia đình em,... là thông tin gia đình.

Lời giải chi tiết:

- Thông tin cá nhân, gia đình:

+ Tên, năm sinh của em, địa chỉ của em.

+ Ảnh của em.

+ Tên, số điện thoại, nghề nghiệp của bố, mẹ em.

+ Bức ảnh chụp gia đình em.

- Thông tin không phải là thông tin cá nhân, gia đình: Tên, địa chỉ, ảnh chụp một trường tiểu học.

Khám phá

Giải hoạt động khám phá (làm 1) trang 47 SGK Tin học 3

- Quan sát Hình 1 và cho biết thông tin cá nhân, gia đình có thể được lưu trữ ở đâu?

 - Quan sát Hình 2 và cho biết thông tin cá nhân, gia đình có thể được trao đổi nhờ máy tính bằng cách nào?

- Kể thêm các thông tin cá nhân của em, gia đình em có thể được lưu trữ, trao đổi nhờ máy tính.

Phương pháp giải:

Quan sát các hình 1 và hình 2.

Lời giải chi tiết:

- Thông tin cá nhân, gia đình có thể được lưu trữ trong: máy tính xách tay, điện thoại thông minh,...

- Thông tin cá nhân, gia đình có thể được trao đổi nhờ máy tính bằng: thư điện tử, tin nhắn,...

- Các thông tin cá nhân khác của em, gia đình em có thể được lưu trữ, trao đổi nhờ máy tính: kết quả học tập, giờ giấc sinh hoạt, kế hoạch du lịch,...

Giải hoạt động khám phá (làm 2) trang 48 SGK Tin học 3

Quan sát Hình 3 và cho biết kẻ xấu có thể làm gì khi biết gia đình em đang đi du lịch?

Phương pháp giải:

Quan sát hình 3.

Lời giải chi tiết:

Khi biết gia đình em đang đi du lịch, kẻ xấu có thể lẻn vào nhà và đánh cắp những đồ có giá trị.

Giải hoạt động khám phá (làm 3) trang 50 SGK Tin học 3

Thảo luận nhóm để nêu những việc xấu mà người khác có thể làm khi có được những thông tin cá nhân, gia đình.

Phương pháp giải:

Thảo luận theo nhóm.

Lời giải chi tiết:

Những việc xấu mà người khác có thể làm khi có được những thông tin cá nhân, gia đình:

- Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

- Mạo danh để nói xấu, hăm doạ người khác.

- Phát tán thư rác,...

Luyện tập

Giải bài luyện tập 1 trang 50 SGK Tin học 3

Nêu ví dụ về những thông tin của em, gia đình em có thể lưu trữ, trao đổi trên máy tính.

Phương pháp giải:

Máy tính có thể lưu trữ rất nhiều thông tin, trong đó có cả những thông tin của em, gia đình.

=> Lấy ví dụ.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ về những thông tin của em, gia đình em có thể lưu trữ, trao đổi trên máy tính:

- Tên, năm sinh của em, địa chỉ của em.

- Ảnh của em và gia đình em.

- Tên, số điện thoại, nghề nghiệp của bố, mẹ em.

- Giờ giấc sinh hoạt của gia đình.

Giải bài luyện tập 2 trang 50 SGK Tin học 3

Theo em, có cần bảo vệ thông tin cá nhân, gia đình hay không? Tại sao?

Phương pháp giải:

- Thông tin cá nhân của em, gia đình em có thể bị kẻ xấu lợi dụng để gây hại cho gia đình em và gia đình.

- Không cung cấp thông tin cá nhân, gia đình cho người lạ.

Lời giải chi tiết:

Theo em, cần bảo vệ thông tin cá nhân, gia đình để tránh trường hợp các đối tượng xấu lợi dụng những thông tin này để nói xấu, bôi nhọ, mạo danh,... gia đình em.

Giải bài luyện tập 3 trang 50 SGK Tin học 3

Nêu một trường hợp mà kẻ xấu có thể lợi dụng thông tin cá nhân để gây hại cho em, gia đình em.

Phương pháp giải:

Dựa vào hiểu biết thực tế của bản thân để lấy ví dụ về một trường hợp mà kẻ xấu có thể lợi dụng thông tin cá nhân để gây hại cho em, gia đình em.

Lời giải chi tiết:

Một trường hợp mà kẻ xấu có thể lợi dụng thông tin cá nhân để gây hại cho em, gia đình em: mạo danh em hoặc thành viên trong gia đình em để lừa đảo tiền, tài sản của người khác.

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 50 SGK Tin học 3

Nếu có người lạ hỏi về thời gian đi làm, vắng nhà của các thành viên trong gia đình, em có cung cấp thông tin không? Tại sao?

Phương pháp giải:

- Thông tin cá nhân của em, gia đình em có thể bị kẻ xấu lợi dụng để gây hại cho gia đình em và gia đình.

- Không cung cấp thông tin cá nhân, gia đình cho người lạ.

Lời giải chi tiết:

Nếu có người lạ hỏi về thời gian đi làm, vắng nhà của các thành viên trong gia đình, em sẽ không cung cấp thông tin để tránh người đó có ý đồ xấu, lẻn vào lúc nhà em không có người để trộm cắp tài sản, lấy đi thông tin cá nhân,...

Quảng cáo
close