Bài 1. Thông tin và quyết định trang 5 SGK Tin học 3 Chân trời sáng tạo

1. Quan sát Hình 1 và cho biết có những người và phương tiện tham gia giao thông nào dừng lại. Tại sao? 2. Hãy cho biết đâu là thông tin, đâu là quyết định trong các tình huống dưới đây...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khởi động

Giải hoạt động khởi động trang 5 SGK Tin học 3

Quan sát Hình 1 và cho biết có những người và phương tiện tham gia giao thông nào dừng lại. Tại sao?

Phương pháp giải:

Quan sát hình 1.

Lời giải chi tiết:

- Những người tham gia giao thông đang dừng lại: hai em học sinh.

- Những phương tiện tham gia giao thông đang dừng lại: 1 chiếc xe ô tô màu đỏ và 1 chiếc xe ô tô màu vàng.

- Những người và phương tiện trên dừng lại vì đèn tín hiệu giao thông đang có màu đỏ.

Khám phá

Giải hoạt động khám phá (làm) trang 6 SGK Tin học 3

Hãy cho biết đâu là thông tin, đâu là quyết định trong các tình huống dưới đây:

Phương pháp giải:

Quan sát hình 3, xác định đâu là thông tin, đâu là quyết định trong các tình huống.

Lời giải chi tiết:

Thông tin và quyết định trong các tình huống:

* Hình 3a

- Thông tin: tiếng còi xe cấp cứu.

- Quyết định: các phương tiện giao thông di chuyển sát vào lề đường bên phải.

* Hình 3b

- Thông tin: biển báo cấm xả rác.

- Quyết định: không xả rác.

* Hình 3c

- Thông tin: cảnh báo nguy hiểm có điện.

- Quyết định: không đến gần.

Luyện tập

Giải bài luyện tập 1 trang 6 SGK Tin học 3

Hãy cho biết đâu là thông tin, đâu là quyết định trong tình huống ở Hình 1.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 1.

Lời giải chi tiết:

- Thông tin: đèn tín hiệu giao thông chuyển màu đỏ.

- Quyết định: người và phương tiện tham gia giao thông dừng lại.

Giải bài luyện tập 2 trang 6 SGK Tin học 3

Hãy cho biết đâu là thông tin, đâu là quyết định trong các tình huống dưới đây:

Phương pháp giải:

Quan sát hình 4.

Lời giải chi tiết:

* Hình 4a

- Thông tin: biển báo chú ý sàn ẩm ướt.

- Quyết định: đi chậm, cẩn thận.

* Hình 4b

- Thông tin: tiếng trống báo hết giờ ra chơi.

- Quyết định: đi vào lớp học.

* Hình 4c

- Thông tin: giáo viên ra hiệu trật tự.

- Quyết định: học sinh ngừng thảo luận.

* Hình 4d

- Thông tin: biển báo nguy hiểm nước sâu.

- Quyết định: không lại gần.

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 6 SGK Tin học 3

Nêu ví dụ cho thấy vai trò của thông tin với việc ra quyết định, hành động của em. Chỉ ra trong ví dụ đó đâu là thông tin, đâu là quyết định.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về thông tin và quyết định để lấy ví dụ.

Lời giải chi tiết:

- Ví dụ: mỗi buổi sáng, khi nghe thấy tiếng chuông báo thức, em đều thức dậy.

- Thông tin: tiếng chuông báo thức.

- Quyết định: thức dậy.

Quảng cáo
close