Bài 4. Làm việc với máy tính trang 16 SGK Tin học 3 Chân trời sáng tạo

1. Bạn Chim Cánh Cụt ở Hình 1 chưa biết cách khởi động và làm việc với máy tính. Em hãy giúp bạn nhé! 2. Hình nào dưới đây là cách cầm chuột đúng, cách cầm chuột sai? Tại sao? ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khởi động

Giải hoạt động khởi động trang 16 SGK Tin học 3

Bạn Chim Cánh Cụt ở Hình 1 chưa biết cách khởi động và làm việc với máy tính. Em hãy giúp bạn nhé!

Phương pháp giải:

Quan sát hình 1.

Lời giải chi tiết:

Cách khởi động máy tính:

- Bước 1: Nhấn nút nguốn trên thân máy tính.

- Bước 2: Nhấn nút nguồn màn hình.

- Bước 3: Chờ máy tính khởi động xong và sẵn sàng để sử dụng.

Khám phá

Giải hoạt động khám phá (làm) trang 18 SGK Tin học 3

Hình nào dưới đây là cách cầm chuột đúng, cách cầm chuột sai? Tại sao?

Phương pháp giải:

Quan sát hình 7.

Lời giải chi tiết:

- Hình 7c là cách cầm chuột đúng vì:

+ Tay cầm chuột là tay phải, cổ tay thẳng với bàn tay.

+ Ngón trỏ đang đặt vào nút trái.

+ Ngón giữa đang đặt vào nút phải.

+ Ngón cái và các ngón còn lại giữ hai bên chuột.

- Hình 7a và 7b là cách cầm chuột sai vì:

+ Hình 7a: ngón trỏ không đặt vào nút trái mà đặt vào nút phải, ngón giữa và các ngón khác lại giữ hai bên chuột.

+ Hình 7b: cầm chuột bằng tay trái, thứ tự các ngón đặt vào hai nút trái phải đều bị sai.

Giải hoạt động khám phá (làm) trang 19 SGK Tin học 3

Quan sát các hình dưới đây và nêu các thao tác tắt máy tính.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 8 để nêu các thao tác tắt máy tính.

Lời giải chi tiết:

Các thao tác tắt máy tính:

- Bước 1: Nháy chuột vào nút Start.

- Bước 2: Nháy chuột vào nút Power.

- Bước 3: Nháy chuột vào nút Shut down.

- Bước 4: Đợi đèn trên thân máy tắt hẳn rồi tắt nút nguồn màn hình.

Giải hoạt động khám phá (làm) trang 20 SGK Tin học 3

Chọn phương án đúng nhất:

1. Ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính giúp tránh:

A. Cong, vẹo cột sống.

B. Cận thị.

C. Đau, mỏi vai, tay, cổ.

D. Cả A, B và C.

2. Để ánh sáng chiếu trực tiếp vào màn hình hoặc mắt sẽ dẫn đến:

A. Chói mắt.

B. Mỏi mắt.

C. Hỏng mắt.

D. Cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về tư thế ngồi làm việc với máy tính và vị trí của màn hình.

Lời giải chi tiết:

1. Đáp án D.

2. Đáp án D.

Giải hoạt động khám phá (làm) trang 21 SGK Tin học 3

Các hình dưới đây là những tình huống sử dụng máy tính không an toàn, dễ bị tai nạn về điện. Em hãy ghép câu nhắc nhở an toàn về điện phù hợp với mỗi tình huống trong hình (sử dụng các gợi ý trong khung).

Phương pháp giải:

Quan sát hình 10.

Lời giải chi tiết:

Câu nhắc nhở an toàn về điện phù hợp với mỗi tình huống trong hình:

(1) - Hình 10b

(2) - Hình 10a

(3) - Hình 10d

(4) - Hình 10c

(5) - Hình 10g

(6) - Hình 10e

Luyện tập

Giải bài luyện tập 1 trang 22 SGK Tin học 3

Tư thế nào là đúng khi làm việc với máy tính?

Phương pháp giải:

Quan sát hình 11.

Lời giải chi tiết:

Tư thế đúng khi làm việc với máy tính: Hình 11d.

Giải bài luyện tập 2 trang 22 SGK Tin học 3

Sắp xếp các bước dưới đây theo thứ tự tắt máy tính:

A. Nháy nút chuột vào nút Power.

B. Nháy nút chuột vào nút Shut down.

C. Nháy nút chuột vào nút Start.

D. Đợi đèn của nút nguồn trên thân máy tắt hẳn rồi tắt nút nguồn màn hình.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 8 SGK.

Lời giải chi tiết:

Thứ tự các bước tắt máy tính đúng: C - A - B - D.

Giải bài luyện tập 3 trang 22 SGK Tin học 3

Em hãy chỉ ra những việc không nên làm trong những việc sau đây:

A. Em tự cắm dây nguồn máy tính vào ổ điện.

B. Chạm tay vào các phần kim loại trên máy tính khi máy tính đang hoạt động.

C. Thông báo cho người lớn khi dây điện bị hở, ổ cắm bị lỏng.

D. Giữ tay khô, sạch khi sử dụng máy tính.

Phương pháp giải:

Đọc các thông tin, dựa vào hiểu biết của bản thân để chỉ ra những việc không nên làm.

Lời giải chi tiết:

Những việc không nên làm:

A. Em tự cắm dây nguồn máy tính vào ổ điện.

B. Chạm tay vào các phần kim loại trên máy tính khi máy tính đang hoạt động.

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 23 SGK Tin học 3

Trong tiết thực hành Tin học, em hãy quan sát và cho biết bạn bên cạnh em đã ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính chưa. Bạn cầm chuột đúng cách chưa?

Lời giải chi tiết:

Quan sát các bạn cùng lớp trong giờ học Tin học.

Quảng cáo
close