Bài 11A. Hệ Mặt Trời trang 59 SGK Tin học 3 Chân trời sáng tạo

1. Trao đổi với bạn để chỉ ra vị trí Mặt Trời, các hành tinh trong hệ Mặt Trời ở Hình 1. 2. Tương tự, em hãy trao đổi với bạn để chỉ ra các bước tìm hiểu Mặt Trăng, các hành tinh trong hệ Mặt Trời...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khởi động

Giải hoạt động khởi động trang 59 SGK Tin học 3

Trao đổi với bạn để chỉ ra vị trí Mặt Trời, các hành tinh trong hệ Mặt Trời ở Hình 1.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 1.

Lời giải chi tiết:

HS tự thực hiện.

Khám phá

Giải hoạt động khám phá (làm) trang 61 SGK Tin học 3

Tương tự, em hãy trao đổi với bạn để chỉ ra các bước tìm hiểu Mặt Trăng, các hành tinh trong hệ Mặt Trời.

Phương pháp giải:

Thực hiện trên phần mềm SolarSystem.

Lời giải chi tiết:

Các bước tìm hiểu Mặt Trăng, các hành tinh trong hệ Mặt Trời:

- Bước 1: Khởi động phần mềm SolarSystem.

Nháy đúp chuột vào biểu tượng  để khởi động phần mềm SolarSystem.

- Bước 2: Nháy chuột vào biểu tượng Mặt Trăng, lần lượt biểu tượng các hành tinh trong hệ Mặt Trời để tìm hiểu.

Luyện tập

Giải bài luyện tập 1 trang 61 SGK Tin học 3

Ở Hình 2, em sẽ nháy chuột vào biểu tượng nào khi muốn quan sát Trái Đất, Mặt Trăng, Mặt Trời?

Phương pháp giải:

Quan sát hình 2.

Lời giải chi tiết:

Ở Hình 2, em sẽ nháy chuột vào biểu tượng hình Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời khi muốn quan sát chúng.

Giải bài luyện tập 2 trang 61 SGK Tin học 3

Đang ở cửa sổ tìm hiểu ngày và đêm như Hình 6, em nháy chuột vào nút lệnh nào để quay về cửa sổ ban đầu?

Phương pháp giải:

Quan sát hình 6.

Lời giải chi tiết:

Đang ở cửa sổ tìm hiểu ngày và đêm như Hình 6, em sẽ nháy chuột vào nút lệnh  để quay về cửa sổ ban đầu.

Giải bài luyện tập 3 trang 61 SGK Tin học 3

Em hãy nêu các bước để quan sát các hành tinh quay quanh Mặt Trời.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về phần mềm SolarSystem.

Lời giải chi tiết:

Các bước để quan sát các hành tinh quay quanh Mặt Trời:

- Bước 1: Nháy chuột vào biểu tượng Mặt Trời để mở ra cửa sổ quan sát.

- Bước 2: Nháy chuột vào nút lệnh ORBIT để quan sát chuyển động của các hành tinh trong hệ Mặt Trời.

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 61 SGK Tin học 3

Thực hành quan sát một hành tinh trong hệ Mặt Trời. Kể cho bạn những điều thú vị mà em biết được sau khi quan sát.

Lời giải chi tiết:

Học sinh làm theo hướng dẫn của giáo viên.

Quảng cáo
close