Bài 12. Thực hiện công việc theo các bước trang 69 SGK Tin học 3 Chân trời sáng tạo

1. Hãy quan sát Hình 1 và cho biết bạn nhỏ thực hiện công việc gì. Nêu thứ tự các bước thực hiện công việc đó. Có thể thay đổi thứ tự các bước mà vẫn làm được công việc đó hay không? 2. Đọc truyện cổ tích trên trang truyencotich.vn là một công việc. Công việc này gồm các việc nhỏ hơn như ở Hình 2. Em hãy sắp xếp các việc ở Hình 2 theo thứ tự các bước cần thực hiện...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khởi động

Giải hoạt động khởi động trang 69 SGK Tin học 3

Hãy quan sát Hình 1 và cho biết bạn nhỏ thực hiện công việc gì. Nêu thứ tự các bước thực hiện công việc đó. Có thể thay đổi thứ tự các bước mà vẫn làm được công việc đó hay không?

Phương pháp giải:

Quan sát hình 1.

Lời giải chi tiết:

- Bạn nhỏ thực hiện công việc tưới nước cho cây.

- Thứ tự các bước thực hiện công việc:

+ Bước 1: Lấy bình.

+ Bước 2: Lấy nước.

+ Bước 3: Tưới nước cho cây.

- Không thể thay đổi thứ tự các bước mà vẫn làm được công việc đó.

Khám phá

Giải hoạt động khám phá (làm) trang 69 SGK Tin học 3

- Đọc truyện cổ tích trên trang truyencotich.vn là một công việc. Công việc này gồm các việc nhỏ hơn như ở Hình 2. Em hãy sắp xếp các việc ở Hình 2 theo thứ tự các bước cần thực hiện.

- Sắp xếp các Hình 3a, Hình 3b, Hình 3c, Hình 3d theo thứ tự cần thực hiện để mô tả việc làm bánh trôi.

- Em hãy sắp xếp các việc nhỏ ở Hình 4 dưới đây theo thứ tự các bước cần thực hiện để tạo trang trình chiếu.

Phương pháp giải:

Quan sát các hình 2, 3, 4.

Lời giải chi tiết:

- Thứ tự các bước cần thực hiện để đọc truyện cổ tích trên trang truyencotich.vn:

+ Bước 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt web.

+ Bước 2: Gõ truyencotich.vn rồi gõ phím Enter.

+ Bước 3: Nháy chuột vào tiêu đề truyện cổ tích và đọc truyện.

- Thứ tự cần thực hiện để mô tả việc làm bánh trôi:

+ Bước 1: Nhào bột.

+ Bước 2: Nặn bánh.

+ Bước 3: Luộc bánh.

+ Bước 4: Vớt bánh.

- Thứ tự các bước cần thực hiện để tạo trang trình chiếu:

+ Bước 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng để khởi động phần mềm MS PowerPoint.

+ Bước 2: Nhập nội dung vào trang trình chiếu và lưu tệp trình chiếu.

+ Bước 3: Gõ phím F5 để trình chiếu.

Luyện tập

Giải bài luyện tập 1 trang 71 SGK Tin học 3

Quan sát các hình sau và nêu thứ tự các bước cần thực hiện để tắt máy tính đúng cách.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 5.

Lời giải chi tiết:

Thứ tự các bước cần thực hiện để tắt máy tính đúng cách:

- Bước 1: Nháy chuột vào nút Start.

- Bước 2: Nháy chuột vào nút Power.

- Bước 3: Nháy chuột vào nút Shut down.

- Bước 4. Tắt nút nguồn màn hình.

Giải bài luyện tập 2 trang 71 SGK Tin học 3

Phương pháp giải:

Quan sát hình 6.

Lời giải chi tiết:

Thứ tự các bước để thu hoạch lúa của đồng bào vùng cao Tây Bắc:

- Bước 1: Gặt lúa.

- Bước 2: Đập lúa.

- Bước 3: Cho thóc vào gùi.

- Bước 4: Chuyển thóc về nhà.

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 71 SGK Tin học 3

Nêu 3 công việc hằng ngày cần được thực hiện theo từng bước. Kể tên các việc nhỏ hơn trong mỗi công việc và sắp xếp các việc nhỏ hơn này theo thứ tự thực hiện.

Phương pháp giải:

Chọn 3 công việc hằng ngày em làm cần được thực hiện theo từng bước.

Lời giải chi tiết:

3 công việc hằng ngày cần được thực hiện theo từng bước: đánh răng, soạn sách vở, thay đồng phục đi học.

Quảng cáo
close