Bài 11B. Luyện tập sử dụng chuột máy tính trang 64 SGK Tin học 3 Chân trời sáng tạo

1. Xem Hình 1 và chỉ ra hình nào mô tả cách cầm chuột đúng, hình nào mô tả cách cầm chuột sai. Giải thích tạo sao? 2. Phần mềm giúp em luyện tập những thao tác nào với chuột? Để giúp em luyện tập thao tác chính xác với chuột, ở mỗi mức kích thước ô vuông sẽ nhỏ dần hay lớn dần? ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khởi động

Giải hoạt động khởi động trang 64 SGK Tin học 3

Xem Hình 1 và chỉ ra hình nào mô tả cách cầm chuột đúng, hình nào mô tả cách cầm chuột sai. Giải thích tạo sao?

Phương pháp giải:

Quan sát hình 1.

Lời giải chi tiết:

- Hình 1a là cách cầm chuột đúng vì:

+ Tay cầm chuột là tay phải, cổ tay thẳng với bàn tay.

+ Ngón trỏ đang đặt vào nút trái.

+ Ngón giữa đang đặt vào nút phải.

+ Ngón cái và các ngón còn lại giữ hai bên chuột.

- Hình 1b, 1c là cách cầm chuột sai vì: cổ tay cầm chuột không thẳng với bàn tay.

Khám phá

Giải hoạt động khám phá (làm) trang 68 SGK Tin học 3

- Phần mềm giúp em luyện tập những thao tác nào với chuột?

- Để giúp em luyện tập thao tác chính xác với chuột, ở mỗi mức kích thước ô vuông sẽ nhỏ dần hay lớn dần?

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về phần mềm Basic Mouse Skills.

Lời giải chi tiết:

- Phần mềm sẽ giúp em luyện tập các thao tác:

+ Di chuyển chuột.

+ Nháy chuột.

+ Nháy đúp.

+ Nháy phải.

+ Kéo và thả.

- Để giúp em luyện tập thao tác chính xác với chuột, ở mỗi mức kích thước ô vuông sẽ nhỏ dần.

Luyện tập

Giải bài luyện tập 1 trang 68 SGK Tin học 3

Cùng với các bạn thực hành cầm chuột và thực hiện các thao tác với chuột theo hướng dẫn ở phần khởi động. Hãy nhận xét bạn đã thực hiện đúng chưa? Tại sao?

Lời giải chi tiết:

HS tự thực hành.

Giải bài luyện tập 2 trang 68 SGK Tin học 3

Nêu các bước sử dụng phần mềm Basic Mouse Skills để luyện tập thao tác di chuyển chuột.

Phương pháp giải: 

Dựa vào kiến thức đã học về phần mềm Basic Mouse Skills.

Lời giải chi tiết:

Các bước sử dụng phần mềm Basic Mouse Skills để luyện tập thao tác di chuyển chuột:

- Bước 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng của phần mềm Basic Mouse Skills để khởi động.

- Bước 2: Gõ phím bất kì để bắt đầu luyện tập thao tác di chuyển chuột (mức 1).

- Bước 3: Khi hoàn thành một mức luyện tập, phần mềm sẽ chuyển sang mức tiếp theo, gõ phím bất kì để chuyển mức.

- Bước 4: Sau khi hoàn thành mức 5, màn hình thông báo kết quả luyện tập xuất hiện. Nháy chọn Try Again để luyện tập lại hoặc Quit để thoát khỏi phần mềm.

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 68 SGK Tin học 3

Hãy cùng bạn thi đua thực hành rèn luyện thao tác sử dụng chuột với phần mềm để nâng số điềm và xếp hạng của em.

Lời giải chi tiết:

Học sinh làm theo hướng dẫn của giáo viên.

Quảng cáo
close