Bài 14. Thực hiện công việc theo điều kiện trang 74 SGK Tin học 3 Chân trời sáng tạo

1. Em hãy khuyên bạn Lan mang đồ dùng cá nhân đi học phù hợp với thời tiết. 2. Hãy sử dụng cách nói "Nếu...thì..." để thể hiện việc cần phải thực hiện phụ thuộc vào điều kiện trong những tình huống dưới đây ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khởi động

Giải hoạt động khởi động trang 74 SGK Tin học 3

Em hãy khuyên bạn Lan mang đồ dùng cá nhân đi học phù hợp với thời tiết.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 1.

Lời giải chi tiết:

Đồ dùng cá nhân đi học phù hợp với thời tiết là:

- Trời nắng: mang bình nước, mũ rộng vành,...

- Trời mưa: mang áo mưa, bọc chống nước cho giày, dép,...

Khám phá

Giải hoạt động khám phá (làm) trang 74 SGK Tin học 3

Hãy sử dụng cách nói "Nếu...thì..." để thể hiện việc cần phải thực hiện phụ thuộc vào điều kiện trong những tình huống dưới đây:

Phương pháp giải:

Quan sát các hình 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b.

Lời giải chi tiết:

- Nếu đèn tín hiệu giao thông màu đỏ thì đèn và phương tiện giao thông phải dừng lại.

- Nếu di chuyển đến trường bằng xe máy thì em cần đội mũ bảo hiểm.

- Nếu trời rét thì em cần mặc quần áo ấm.

Luyện tập

Giải bài luyện tập trang 76 SGK Tin học 3

Sử dụng cách nói "Nếu...thì..." để thể hiện công việc được hay không được thực hiện (sử dụng điều kiện, công việc trong bảng dưới đây):

Phương pháp giải:

Quan sát bảng.

Lời giải chi tiết:

- Nếu có máy tính kết nối Internet thì em có thể xem hoạt hình trên Internet.

- Nếu có tiết giáo dục thể chất thì em sẽ mặc áo đồng phục thể thao.

- Nếu bạn không làm được bài tập thì em sẽ giúp bạn làm bài tập.

- Nếu cô giáo giảng bài thì em sẽ lắng nghe.

- Nếu người khác đang nói thì em sẽ không nói xen vào.

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 76 SGK Tin học 3

Sử dụng cách nói "Nếu...thì... để nói về ba công việc mà em có thể thực hiện hay không thực hiện tuỳ thuộc vào điều kiện.

Lời giải chi tiết:

- Nếu trời mưa thì em sẽ không đi chơi.

- Nếu mẹ đi làm về muộn thì em sẽ cắm cơm giúp mẹ.

- Nếu được học sinh giỏi thì nghỉ hè bố sẽ cho em đi du lịch.

Quảng cáo
close