Bài 15. Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính trang 77 SGK Tin học 3 Chân trời sáng tạo

1. Nhiệm vụ của bạn Mai là gì? Nhiệm vụ của bạn Trung là gì? 2. Em hãy mô tả nhiệm vụ của Huy và Thuỷ bằng cách chỉ ra những gì đã có trước, việc cần làm là gì hay cần tạo ra sản phẩm nào...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khởi động

Giải hoạt động khởi động trang 77 SGK Tin học 3

Tuần tới sẽ có tiết ôn tập Tin học. Mai và Trung được cô giáo giao nhiệm vụ trình bày trước lớp về một số máy tính thông dụng. Hai bạn trao đổi với nhau như sau:

Trung: Tớ sẽ lấy nội dụng mục 1 ở bài 3 để làm bài trình chiếu. Còn bạn sẽ trình bày trước lớp nhé.

Mai: Đồng ý. Bạn chuyển bài trình chiếu cho tớ để tớ trình bày trước lớp.

Nhiệm vụ của bạn Mai là gì?

Nhiệm vụ của bạn Trung là gì?

Phương pháp giải:

Quan sát hình 1.

Lời giải chi tiết:

- Nhiệm vụ của bạn Mai là: trình bày trước lớp bài trình chiếu về một số máy tính thông dụng.

- Nhiệm vụ của bạn Trung là: lấy nội dụng mục 1 ở bài 3 để làm bài trình chiếu.

Khám phá

Giải hoạt động khám phá (làm 1) trang 78 SGK Tin học 3

a. Các bạn trong nhóm của Huy đã sắp xếp sách, vở viết, truyện thiếu nhi, đồ dùng học tập vào thư viện của lớp. Huy được giao nhiệm vụ làm bài trình chiếu giới thiệu cách sắp xếp trong thư viện cho các bạn trong lớp.

b. Máy tính ở nhà Thủy có phần mềm RapidTyping, mẹ nhắc thủy cần siêng năng luyện tập gõ bàn phím.

Em hãy mô tả nhiệm vụ của Huy và Thuỷ bằng cách chỉ ra những gì đã có trước, việc cần làm là gì hay cần tạo ra sản phẩm nào.

Phương pháp giải:

Đọc mục a, b và quan sát hình 4, 5.

Lời giải chi tiết:

- Mô tả nhiệm vụ của Huy:

+ Những gì đã có trước: thứ tự sắp xếp của sách, vở viết, truyện thiếu nhi và đồ dùng học tập trong thư viện.

+ Sản phẩm cần tạo ra: bài trình chiếu giới thiệu cách sắp xếp.

- Mô tả nhiệm vụ của Thuỷ:

+ Những gì đã có trước: phần mềm RapidTyping trong máy tính.

+ Việc cần làm: luyện tập gõ bàn phím.

Giải hoạt động khám phá (làm 2) trang 80 SGK Tin học 3

Em hãy chia nhỏ việc làm bài trình chiếu về cách sắp xếp sách trong thư viện và hoàn thiện sơ đồ ở Hình 8. Việc nào cần sử dụng máy tính để thực hiện?

Gợi ý:

a) Tạo bài trình chiếu trên máy tính.

b) Tìm hiểu cách sắp xếp trong thư viện.

Phương pháp giải:

Chia nhỏ việc làm bài trình chiếu về cách sắp xếp sách trong thư viện thành các việc 1, 2 và hoàn thiện sơ đồ ở Hình 8.

Lời giải chi tiết:

- Sơ đồ Hình 8 về chia nhỏ việc làm bài trình chiếu của cách sắp xếp sách trong thư viện:

Việc tạo bài trình chiếu cần sử dụng máy tính để thực hiện.

Luyện tập

Giải bài luyện tập 1 trang 81 SGK Tin học 3

Em hãy ghép mỗi mục ở cột bên trái với mục thích hợp ở cột bên phải.

a. Mô tả công việc của Huy

b. Mô tả công việc của Thủy

Phương pháp giải:

Đọc các thông tin trong bảng để ghép mỗi mục ở cột bên trái với mục thishc hợp ở cột bên phải.

Lời giải chi tiết:

a. Mô tả công việc của Huy

(1) - B

(2) - A

b. Mô tả công việc của Thuỷ

(1) - A

(2) - B

Giải bài luyện tập 2 trang 81 SGK Tin học 3

Máy tính ở nhà của Ngọc có phần mềm Basic Mouse Skill, cô giáo nhắc Ngọc cần luyện tập sử dụng chuột máy tính ở nhà. Em hãy ghép mỗi mục ở cột bên trái với mục thích hợp ở cột bên phải.

Phương pháp giải:

Đọc các thông tin trong bảng để ghép mỗi mục ở cột bên trái với mục thích hợp ở cột bên phải.

Lời giải chi tiết:

Mô tả công việc của Ngọc:

(1) - B

(2) - A

Giải bài luyện tập 3 trang 81 SGK Tin học 3

Em được cô giáo giao tạo bài trình chiếu về cách khởi động, tắt máy tính. Em hãy chia công việc này thành những việc nhỏ hơn, trong đó có việc cần sử dụng máy tính.

Phương pháp giải:

Chia công việc tạo bài trình chiếu về cách khởi động, tắt máy tính thành các công việc nhỏ.

Lời giải chi tiết:

Công việc: tạo bài trình chiếu về cách khởi động, tắt máy tính.

- Việc 1: Tìm hiểu cách khởi động, tắt máy tính.

- Việc 2: Tạo bài trình chiếu trên máy tính.

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 82 SGK Tin học 3

Tạo bài trình chiếu về cách khởi động, tắt máy tính theo từng việc nhỏ em đã chia ở câu 3 phần luyện tập.

Lời giải chi tiết:

HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

Quảng cáo
close