Phần câu hỏi bài 3 trang 72 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 72 VBT toán 7 tập 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng. Cho tam giác ABC. Ta có :(A) AB + AC < BC; (B) AB + AC > BC;...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 6.

Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng. Cho tam giác \(ABC\). Ta có :

(A) \(AB + AC < BC\);

(B) \(AB + AC > BC\);

(C) \(AB + AC = BC\);

(D) \(AB + AC + BC = 0\).

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức: Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại.

Cách giải:

Tam giác \(ABC\) có \(AB + AC > BC\).

Chọn B.

Câu 7.

Trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài như sau, bộ ba nào không thể là cạnh của một tam giác?

(A) \(4cm; 3cm; 7cm\);

(B) \(3cm; 5cm; 6cm\);

(C) \(4cm; 2cm; 3,5cm\);

(D) \(5cm; 4cm; 3cm\).

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng.

Phương pháp giải:

So sánh độ dài lớn nhất với tổng hai độ dài còn lại hoặc so sánh độ dài nhỏ nhất với hiệu hai độ dài còn lại.

Cách giải:

Ta có: \(7 = 3 + 4\) nên bộ ba số \(4cm; 3cm; 7cm\) không thể là ba cạnh của một tam giác.

Chọn A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 16 trang 72 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Bài 16 trang 72 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 16 trang 72 VBT toán 7 tập 2. Dựa vào bất đẳng thức tam giác, kiểm tra xem bộ ba nào trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài cho sau đây không thể là ...

 • Bài 17 trang 73 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Bài 17 trang 73 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 17 trang 73 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC với hai cạnh BC = 1cm, AC = 7cm. Hãy tìm độ dài cạnh AB, biết rằng độ dài này là một số nguyên (cm). Tam giác ABC là tam giác gì?...

 • Bài 18 trang 73 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Bài 18 trang 73 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 18 trang 73 VBT toán 7 tập 2. Trong một tam giác cân, một cạnh bằng 25cm, một cạnh bằng 10cm. Hỏi cạnh đáy có độ dài bao nhiêu ?...

 • Bài 19 trang 73 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Bài 19 trang 73 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 19 trang 73, 74 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC và M là một điểm nằm trong tam giác. Gọi I là giao điểm của đường thẳng BM và cạnh AC...

Gửi bài tập - Có ngay lời giải