Phần câu hỏi bài 3 trang 72 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 72 VBT toán 7 tập 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng. Cho tam giác ABC. Ta có :(A) AB + AC < BC; (B) AB + AC > BC;...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng. Cho tam giác \(ABC\). Ta có :

(A) \(AB + AC < BC\); 

(B) \(AB + AC > BC\);

(C) \(AB + AC = BC\);

(D) \(AB + AC + BC = 0\).

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức: Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại. 

Lời giải chi tiết:

Tam giác \(ABC\) có \(AB + AC > BC\).

Chọn B. 

Trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài như sau, bộ ba nào không thể là cạnh của một tam giác?

(A) \(4cm; 3cm; 7cm\);

(B) \(3cm; 5cm; 6cm\);

(C) \(4cm; 2cm; 3,5cm\);

(D) \(5cm; 4cm; 3cm\).

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng.

Phương pháp giải:

So sánh độ dài lớn nhất với tổng hai độ dài còn lại hoặc so sánh độ dài nhỏ nhất với hiệu hai độ dài còn lại. 

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(7 = 3 + 4\) nên bộ ba số \(4cm; 3cm; 7cm\) không thể là ba cạnh của một tam giác.

Chọn A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close