Bài 16 trang 72 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 16 trang 72 VBT toán 7 tập 2. Dựa vào bất đẳng thức tam giác, kiểm tra xem bộ ba nào trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài cho sau đây không thể là ...

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bất đẳng thức tam giác, kiểm tra xem bộ ba nào trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài cho sau đây không thể là ba cạnh của một tam giác. Trong các trường hợp còn lại, hãy thử dựng tam giác có độ dài ba cạnh như thế:

a) \(2\,cm, 3\,cm, 6\,cm.\)

b) \(2\,cm, 4\,cm, 6\,cm.\)

c) \(3\,cm, 4\,cm, 6\,cm.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng bất đẳng thức tam giác.

Lời giải chi tiết

a)  \(2+3<6\)\( \Rightarrow \) ba đoạn thẳng có độ dài \(2\,cm, 3\,cm, 6\,cm\) không thỏa mãn bắt đẳng thức tam giác nên bộ ba này không là ba cạnh của tam giác.

b)  Vì \(2 + 4=6\) \( \Rightarrow \) ba đoạn thẳng có độ dài \(2\,cm, 4\,cm, 6\,cm\) không thỏa mãn bắt đẳng thức tam giác nên bộ ba này không là ba cạnh của tam giác.

c)  Ta có: \(3+4>6\)\( \Rightarrow \) ba đoạn thẳng có độ dài \(3\,cm, 4\,cm, 6\,cm\) thỏa mãn bất đẳng thức tam giác. Ta vẽ được tam giác \(ABC\) có độ dài các cạnh lần lượt là \(AB=3cm\), \(AC=4cm\), \(BC=6cm\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close