Bài tập mục II trang 137 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 137 VBT Sinh học 8: Sự hình thành các phản xạ có điều kiện có ý nghĩa gì trong quá trình sống của động vật nói chung và con người nói riêng?

Quảng cáo

Đề bài

Sự hình thành các phản xạ có điều kiện có ý nghĩa gì trong quá trình sống của động vật nói chung và con người nói riêng?

Lời giải chi tiết

Phản xạ có điều kiện là những phản xạ được hình thành trong đời sống qua một quá trình học tập, rèn luyện. Phản xạ có điều kiện dễ thay đổi, tạo điều kiện cho quá trình sống của động vật nói chung và con người nói riêng thích nghi với môi trường luôn thay đổi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close