Quảng cáo
 • pic

  Bài 1,2,3 mục I trang 124,125 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 124,125 VBT Sinh học 8: Quan sát hình 48-1,2 SGK cùng các chú thích trên hình, cho biết trung khu của các phản xạ vận động và phản xạ sinh dưỡng nằm ở đâu?

 • pic

  Bài tập mục II trang 125,126 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 125,126 VBT Sinh học 8: Dựa vào kết quả của bài tập 2 và 3 trên, em hãy rút ra kết luận chung về cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 mục III trang 126 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 126 VBT Sinh học 8: Trình bày sự giống và khác nhau về mặt cấu trúc và chức năng giữa hai phân hệ giao cảm và đối giao cảm trong hệ thần kinh sinh dưỡng.

 • pic

  Bài 2 mục III trang 126,127 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 126,127 VBT Sinh học 8: Hãy thử trình bày phản xạ điều hòa hoạt động của tim và hệ mạch trong các trường hợp

 • pic

  Bài 3 mục III trang 127,128 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 127,128 VBT Sinh học 8: Em hãy đánh dấu × vào ô phát biểu đúng về chức năng của phân hệ giao cảm đối với các cơ quan