Bài 3 mục III trang 138 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 138 VBT Sinh học 8: Nêu rõ ý nghĩa của sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện đối với đời sống các động vật và con người.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu rõ ý nghĩa của sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện đối với đời sống các động vật và con người.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phản xạ có điều kiện là những phản xạ được hình thành trong đời sống qua một quá trình học tập, rèn luyện.

Lời giải chi tiết

Ý nghĩa: 

- Đối với động vật : đảm bảo sự thích nghi với môi trường và điều kiện sống thay đổi.

- Đối với con người : Đảm bảo sự hình thành các thói quen, tập quán trong sinh hoạt cộng đồng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close