Quảng cáo
 • pic

  Bài 1,2,3 mục I trang 109,110,111 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 109,110,111 VBT Sinh học 8: Quan sát hình 41 SGK, dùng mũi tên (→) chỉ các phần cấu tạo của các lớp biểu bì, lớp bì, lớp mỡ dưới da trong sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Bài tập mục II trang 112 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 112 VBT Sinh học 8: Chọn các từ, cụm từ: 3, chức năng, tầng sừng, bảo vệ cơ thể, các bộ phận, lớp mỡ, các lớp của da, điền vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 mục III trang 112 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 112 VBT Sinh học 8: Da có cấu tạo như thế nào? Có nên trang điểm bằng cách lạm dụng kem phấn, nhổ lông mày, dùng bút chì kẻ lông mày tạo dáng không? Vì sao?

 • pic

  Bài 2 mục III trang 112 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 112 VBT Sinh học 8: Chọn phương án đúng nhất bằng cách điền dấu × vào ô ở đầu câu.