Quảng cáo
 • pic

  Bài 1,2 mục I trang 23,24 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 23,24 VBT Sinh học 8: Ngồi trên ghế để thõng chân xuống, lấy búa y tế (búa cao su) gõ nhẹ vào gân xương bánh chè, thấy có hiện tượng gì xảy ra?

 • pic

  Bài tập mục II trang 24 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 24 VBT Sinh học 8: Chọn các cụm từ thích hợp: môi trường, sự co cơ, hệ thần kinh, vùng phân bố, dày, mảnh, tế bào cơ, xương cử động, cơ thể, dãn, hai xương, co, điền vào chỗ trống

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 mục III trang 24,25 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 24,25 VBT Sinh học 8: Đặc điểm cấu tạo nào của tế bào cơ phù hợp với chức năng co cơ?

 • pic

  Bài 2 mục III trang 25 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 25 VBT Sinh học 8: Khi các em đi hoặc đứng, hãy để ý tìm hiểu xem có lúc nào cả cơ gấp và cơ duỗi cẳng chân cùng co? Giải thích hiện tượng đó.

 • pic

  Bài 3 mục III trang 25 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 25 VBT Sinh học 8: Có khi nào cả cơ gấp và cơ duỗi một bộ phận cơ thể cùng co tối đa hoặc cùng duỗi tối đa? Vì sao?

 • pic

  Bài 4 mục III trang 25 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 25 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng nhất.