Bài tập mục II trang 24 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 24 VBT Sinh học 8: Chọn các cụm từ thích hợp: môi trường, sự co cơ, hệ thần kinh, vùng phân bố, dày, mảnh, tế bào cơ, xương cử động, cơ thể, dãn, hai xương, co, điền vào chỗ trống

Quảng cáo

Đề bài

Chọn các cụm từ thích hợp: môi trường, sự co cơ, hệ thần kinh, vùng phân bố, dày, mảnh, tế bào cơ, xương cử động, cơ thể, dãn, hai xương, co, điền vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau:

Tính chất của cơ là............. và .............. Cơ thường bám vào ............. qua khớp nên khi cơ co làm ............... dẫn tới sự vận động của ............... Mỗi bắp cơ gồm nhiều bó cơ, mỗi bó cơ gồm nhiều............... Tế bào cơ được cấu tạo từ các tơ cơ gồm có các tơ .........và tơ .......... Khi tơ cơ mảnh xuyên sâu vào .............. của tơ dày làm tế bào cơ ngắn lại, đó là ...............

Cơ co khi có kích thích của.................và chịu ảnh hưởng của .................

Lời giải chi tiết

Tính chất của cơ là co và dãn. Cơ thường bám vào hai xương qua khớp nên khi cơ co làm xương cử động dẫn tới sự vận động của cơ thể. Mỗi bắp cơ gồm nhiều bó cơ, mỗi bó cơ gồm nhiều tế bào cơ. Tế bào cơ được cấu tạo từ các tơ cơ gồm có các tơ mảnh và tơ dày. Khi tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ dày làm tế bào cơ ngắn lại, đó là sự co cơ.

Cơ co khi có kích thích của môi trường và chịu ảnh hưởng của hệ thần kinh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close