Quảng cáo
 • pic

  Bài tập mục I trang 118 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài tập mục I Nhận thức kiến thức trang 118 VBT Sinh học 8: Căn cứ vào kết quả thí nghiệm ở bảng 45 SGK, hãy rút ra kết luận về chức năng của rễ tủy, rồi từ đó suy ra chức năng của dây thần kinh tủy.

 • pic

  Bài tập mục II trang 118 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 118 VBT Sinh học 8: Điền vào chỗ trống ở những câu sau bằng các thuật ngữ thích hợp:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 mục III trang 118 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 118 VBT Sinh học 8: Tại sao nói: dây thần kinh tủy là dây pha? Giải thích?

 • pic

  Bài 2 mục III trang 118 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 118 VBT Sinh học 8: Trên một ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy, em Quang đã vô ý thúc mũi kéo làm đứt một số rễ. Bằng cách nào em có thể phát hiện được rễ nào còn, rễ nào mất?