Bài 4 mục III trang 138 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 138 VBT Sinh học 8: Hãy dùng dấu × đánh dấu các ví dụ ở cột A tương ứng với khái niệm ở cột (B) và (C).

Quảng cáo

Đề bài

Hãy dùng dấu × đánh dấu các ví dụ ở cột A tương ứng với khái niệm ở cột (B) và (C).

STT Ví dụ (A) Phản xạ không điều kiện (B) Phản xạ có điều kiện (C)
1 Lạnh tác động vào da ⇒ nổi da gà    
2 Đi nắng, mặt đỏ gay, mồ hôi vã ra    
3 Thức ăn chạm vào lưỡi ⇒ tiết nước bọt    
4 Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời    
5 Đến ngã tư, thấy đèn đỏ ở chiều đường đi của mình ⇒ dừng xe lại    

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện

Lời giải chi tiết

STT Ví dụ (A) Phản xạ không điều kiện (B) Phản xạ có điều kiện (C)
1 Lạnh tác động vào da ⇒ nổi da gà x  
2 Đi nắng, mặt đỏ gay, mồ hôi vã ra x  
3 Thức ăn chạm vào lưỡi ⇒ tiết nước bọt x  
4 Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời   x
5 Đến ngã tư, thấy đèn đỏ ở chiều đường đi của mình ⇒ dừng xe lại   x

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close