Giải bài 9 trang 50 SBT Sinh học 10

Giải bài 9 trang 50 SBT Sinh học 10: Dựa vào chức năng của tế bào, hãy điền các dấu + (có số lượng nhiều) hay dấu - (có số lượng ít) về một số bào quan của các loại tế bào trong bảng sau :

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào chức năng của tế bào, hãy điền các dấu + (có số lượng nhiều) hay dấu - (có số lượng ít) về một số bào quan của các loại tế bào trong bảng sau :

Loại tế bào

Lưới nội chất hạt

Lưới nội chất trơn

Ti thể

Ribôxôm

Tế bào tuyến giáp

 

 

 

 

Tế bào kẽ

 

 

 

 

Tế bào cơ vân

 

 

 

 

Tế bào gan

 

 

 

 

Tế bào hồng cầu người

 

 

 

 

Tế bào tuyến yên

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cấu tạo tế bào nhân thực

Lời giải chi tiết

Loại tế bào

Lưới nội chất hạt

Lưới nội chất trơn

Ti thể

Ribôxôm

Tế bào tuyến giáp

+

-

+

+

Tế bào kẽ

-

+

+

-

Tế bào cơ vân

-

-

+

-

Tế bào gan

+

+

+

+

Tế bào hồng cầu người

-

-

+

-

Tế bào tuyến yên

+

-

+

+

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 45
Gửi bài