Giải bài 13 trang 52 SBT Sinh học 10

Giải bài 13 trang 52 SBT Sinh học 10: Liệt kê các đặc điểm giống nhau của vi khuẩn, ti thể và lục lạp.

Quảng cáo

Đề bài

Liệt kê các đặc điểm giống nhau của vi khuẩn, ti thể và lục lạp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa theo các tiêu chí: kích thước, cấu trúc màng, vật chất di truyền, khả năng chuyển hóa năng lượng, tự nhân đôi...

Lời giải chi tiết

Điểm giống nhau của vi khuẩn, ti thể, lục lạp:

- Có kích thước xấp xỉ như nhau.

- Có màng kép.

- Chứa ADN, ARN, Ribôxôm, các enzim, Prôtêin.

- Chứa ADN trần, dạng vòng, không liên kết với prôtêin histôn.

- Chứa Ribôxôm loại 70S.

- Có khả năng chuyển hoá vật chất và năng lượng.

- Có khả năng tự nhân đôi một cách độc lập theo kiểu phân đôi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 45
Gửi bài