Giải bài 17 trang 55 SBT Sinh học 10

Giải bài 17 trang 55 SBT Sinh học 10: Phân biệt vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động các chất qua màng tế bào.

Quảng cáo

Đề bài

Phân biệt vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động các chất qua màng tế bào.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa trên các tiêu chí: chiều vận chuyển, có tiêu tốn năng lượng hay không, con đường vận chuyển...

Lời giải chi tiết

Vận chuyển thụ động

Vận chuyển chủ động

- Là phương thức vận chuyển của các chất qua màng từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.

- Không tiêu tốn năng lượng ATP.

- Có thể khuếch tán trực tiếp qua màng không đặc hiệu hay qua kênh prôtêin đặc hiệu.

- Là phương thức vận chuyển các chất qua màng từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao.

- Tiêu tốn năng lượng ATP.

- Phải có kênh prôtêin vận chuyển đặc hiệu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 45
Gửi bài