Bài 71 trang 16 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 71 trang 16 sách bài tập toán 9. Chứng minh đẳng thức...căn (n + 1) - căn (n)...

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh đẳng thức: 

\( \displaystyle\sqrt {n + 1}  - \sqrt n  = {1 \over {\sqrt {n + 1}  + \sqrt n }}\) với \(n\) là số tự nhiên.  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng: 

\(\dfrac{A}{{\sqrt B  \pm \sqrt C }} = \dfrac{{A(\sqrt B  \mp \sqrt C)}}{{B - C}}\) với \(B, C\ge 0; B\ne C\).

Lời giải chi tiết

Ta có: 

\( VP=\displaystyle{1 \over {\sqrt {n + 1}  + \sqrt n }}\) \( \displaystyle = {{\sqrt {n + 1}  - \sqrt n } \over {(\sqrt {n + 1}  + \sqrt n )(\sqrt {n + 1}  - \sqrt n )}}\)

\( \displaystyle = {{\sqrt {n + 1}  - \sqrt n } \over {{{(\sqrt {n  + 1})}^2} - {{(\sqrt n )}^2}}}\)

\( \displaystyle = {{\sqrt {n + 1}  - \sqrt n } \over {n + 1 - n}} \)\(= \sqrt {n + 1}  - \sqrt n=VT \)

(với \(n\) là số tự nhiên) 

Vế trái bằng vế phải nên đẳng thức được chứng minh. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close