Bài 67 trang 20 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 67 trang 20 sách bài tập toán 7 tập 1. Chứng minh rằng từ đẳng thức ad = bc (c,d ≠ 0)...

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh rằng từ đẳng thức \(ad = bc\; (c,d ≠ 0)\), ta có thể suy ra được tỉ lệ thức \(\displaystyle {a \over c} = {b \over d}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(x = y \Rightarrow \dfrac{x}{z} = \dfrac{y}{z}\,\,\left( \text{ với }{z \ne 0} \right)\)

Lời giải chi tiết

\(ad = bc \)            (1)

Với \(c ≠ 0 ; d ≠ 0 \Rightarrow  cd ≠ 0\)

Chia cả hai vế của (1) cho \(cd,\) ta được:

\(\displaystyle  {{a{\rm{d}}} \over {c{\rm{d}}}} = {{bc} \over {c{\rm{d}}}} \Rightarrow {a \over c} = {b \over d}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close