Bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 106 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 106 sách bài tập toán 9. Dựng một cung chứa góc 600 trên đoạn thẳng AB cho trước.

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Dựng một cung chứa góc \(60^\circ\) trên đoạn thẳng \(AB\) cho trước.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách vẽ cung chứa góc \(\alpha :\)

+) Vẽ đường trung trực \(d\) của đoạn thẳng \(AB.\)

+) Vẽ tia \(Ax\) tạo với \(AB\) góc \(\alpha.\)

+) Vẽ đường thẳng \(Ay\) vuông góc với \(Ax\). Gọi \(O\) là giao điểm của \(Ay\) với \(d.\)

+) Vẽ cung \(\overparen{AmB},\) tâm \(O,\) bán kính \(OA\) sao cho cung này nằm ở nửa mặt phẳng bờ \(AB\) không chứa tia \(Ax.\)

+) \(\overparen{AmB}\) được vẽ như trên là một cung chứa góc \(\alpha.\)

Lời giải chi tiết

Cách dựng:

− Dựng đoạn thẳng \(AB.\)

− Dựng tia \(Ax\) sao cho \(\widehat {BAx} = 60^\circ \).

− Dựng đường thẳng \(d\) là trung trực của \(AB.\)

− Dựng tia \(Ay ⊥ Ax\) tại \(A.\)

− Tia \(Ay\) cắt đường thẳng \(d\) tại \(O.\)

− Dựng cung tròn tâm \(O\) bán kính \(OA.\)

− Dựng \(O'\) đối xứng với \(O\) qua \(AB.\)

− Dựng cung tròn tâm \(O’\) bán kính \(O’A.\)

Ta có cung chứa góc \(60^\circ \) vẽ trên đoạn \(AB\) cho trước.

Loigiaihay.com

 • Bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 106 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 106 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn tâm O bán kính R và điểm A (khác O) ở trong đường tròn đó.

 • Bài 6.3 phần bài tập bổ sung trang 106 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 6.3 phần bài tập bổ sung trang 106 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Xác định vị trí của điểm M trong tam giác sao cho MA + MB + MC nhỏ nhất.

 • Bài 38 trang 106 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 38 trang 106 sách bài tập toán 9. Dựng hình vuông ABCD, biết đỉnh A, điểm M thuộc cạnh BC và điểm N thuộc cạnh CD.

 • Bài 37 trang 106 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 37 trang 106 sách bài tập toán 9. Cho nửa đường tròn đường kính AB và C là một điểm trên nửa đường tròn. Trên bán kính OC lấy điểm D sao cho OD bằng khoảng cách CH từ C đến AB. Tìm quỹ tích các điểm D khi C chạy trên nửa đường tròn đã cho.

 • Bài 36 trang 106 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 36 trang 106 sách bài tập toán 9. Cho nửa đường tròn đường kính AB cố định. C là điểm trên nửa đường tròn, trên dây AC kéo dài lấy điểm D sao cho CD = CB...

Quảng cáo
close