Bài 60 trang 19 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 60 trang 19 sách bài tập toán 7 tập 1. Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên: a) 1,5 : 2,16 ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên: 

LG a

\({\rm{}}1,5:2,16\)

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc nhân chia số hữu tỉ.

Lời giải chi tiết:

\({\rm{}}1,5:2,16 = 150:216 = 25:36\)  

LG b

\(\displaystyle 4{2 \over 7}:{3 \over 5}\) 

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc nhân chia số hữu tỉ.

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle 4{2 \over 7}:{3 \over 5} = {{30} \over 7}.{5 \over 3} = {{50} \over 7}\) 

LG c

\(\displaystyle {2 \over 9}:0,31\) 

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc nhân chia số hữu tỉ.

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle {2 \over 9}:0,31 = {2 \over 9}:{{31} \over {100}} = {2 \over 9}.{{100} \over {31}} \)\(\,\displaystyle = {{200} \over {279}}\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close