Bài 63 trang 19 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 63 trang 19 sách bài tập toán 7 tập 1. Có thể lập được tỉ lệ thức từ các số sau đây không?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Có thể lập được tỉ lệ thức từ các số sau đây không? Nếu lập được hãy viết tỉ lệ thức đó:

LG a

\(1,05\);       \(30\);          \(42\);           \(1,47\);

Phương pháp giải:

- Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai số \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\) ( \(a, d\) gọi là ngoại tỉ; \(c,b\) gọi là trung tỉ).

- Nếu \(ad = bc\) và \(a, b, c, d\ne 0\) thì ta có các tỉ lệ thức:

 \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\) \(; \dfrac{a}{c}= \dfrac{b}{d} ; \dfrac{d}{b} =\dfrac{c}{a} ; \dfrac{d}{c} = \dfrac{b}{a}\) 

Lời giải chi tiết:

\(1,05.42 = 44,1\)

    \(1,47.30 = 44,1\)

\( \Rightarrow  1,05.42 =   1,47. 30\) 

Ta có các tỉ lệ thức sau:

\(\displaystyle {{1,05} \over {30}} = {{1,47} \over {42}};{{1,05} \over {1,47}} = {{30} \over {42}};\)

\(\displaystyle {{42} \over {30}} = {{1,47} \over {1,05}};{{42} \over {1,47}} = {{30} \over {1,05}}.\)

LG b

\(2,2\);         \(4,6\);        \(3,3\);          \(6,7\). 

Phương pháp giải:

- Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai số \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\) ( \(a, d\) gọi là ngoại tỉ; \(c,b\) gọi là trung tỉ). 

- Nếu \(ad = bc\) và \(a, b, c, d\ne 0\) thì ta có các tỉ lệ thức:

 \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\) \(; \dfrac{a}{c}= \dfrac{b}{d} ; \dfrac{d}{b} =\dfrac{c}{a} ; \dfrac{d}{c} = \dfrac{b}{a}\)

Lời giải chi tiết:

\(2,2.6,7  = 14,74\)

    \(3,3.  4,6 = 15,18\)

\( \Rightarrow  2,2. 6,7 ≠ 3,3. 4,6\).

Vậy không lập được các tỉ lệ thức từ các số đó. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close