Giải bài 6 trang 72 SBT Sinh học 11

Giải bài 6 trang 72 sách bài tập Sinh học 9. Một cây ngày dài có độ dài đêm tiêu chuẩn là 9 giờ sẽ ra hoa. a) Phải hiểu độ dài đêm tiêu chuẩn là 9 giờ thế nào cho đúng?

Quảng cáo

Đề bài

Một cây ngày dài có độ dài đêm tiêu chuẩn là 9 giờ sẽ ra hoa.

a) Phải hiểu độ dài đêm tiêu chuẩn là 9 giờ thế nào cho đúng ?

b) Cho ví dụ một quang chu kì cụ thể để cây này có thể ra hoa.

c) Cây này có thể ra hoa trong quang chu kì: 12 giờ chiếu sáng/6 giờ trong tối/bật sáng trong tối/6 giờ trong tối được không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết phát triển ở thực vật có hoa

Lời giải chi tiết

a) Phải hiểu 9 giờ là số giờ đêm dài nhất đối với cây ngày dài. Vì vậy, tất cả các quang chu kì có số giờ đêm dưới 9 giờ sẽ làm cho cây ngày dài ra hoa.

b) Ví dụ : 16 giờ chiếu sáng/8 giờ trong tối

c) Ra hoa được vì thời gian ban đêm (thời gian quyết định quá trình ra hoa và ta đã cắt đêm dài 12 giờ tối thành 2 đêm ngán là 6 giờ tối). Ví dụ : cây thanh long ra hoa trái vụ vào mùa đông khi ta thắp đèn ban đêm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close