Giải bài 5 trang 71 SBT sinh học 11

Giải bài 5 trang 71 sách bài tập sinh học 9. Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và vai trò của chúng.

Quảng cáo

Đề bài

Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và vai trò của chúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết hoocmon ở thực vật

Lời giải chi tiết

Có 2 nhóm hoocmôn thực vật là nhóm hoocmôn kích thích (auxin, gibêrelin, xitôkinin) và nhóm hoocmôn ức chế sinh trưởng (êtilen, axit abxixic).

- Auxin : kích thích ra rễ của cành giâm (chiết) và kích thích thụ tinh tạo hạt.

- Gibêrelin : phá ngủ cho mầm hạt, củ và tạo quả không hạt.

- Xitôkinin : nuôi cấy tế bào và mô thực vật (nhân giống vô tính) và kích thích sinh trưởng của chồi non.

- Etilen : thúc quả xanh chóng chín và rụng lá.

- Axit abxixic : ức chế hạt nảy mầm và kích thích sự rụng lá. '

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close