Giải bài 4 trang 71 SBT Sinh học 11

Giải bài 4 trang 71 sách bài tập Sinh học 9. Hoocmôn thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng.

Quảng cáo

Đề bài

Hoocmôn thực vật là gì ? Nêu các đặc điểm chung của chúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết hoocmon ở thực vật

Lời giải chi tiết

Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do bản thân cơ thể tiết ra có tác dụng điều hoà hoạt động giữa các phần khác nhau trong cây.

Đặc điểm chung:

- Là các hợp chất hữu cơ được tạo nên trong một phần của cơ thể và di chuyển đến các phần khác, tại đó gây ra các hiện tượng kích thích hay ức chế sinh trưởng.

- Với nồng độ rất thấp có thể gây những biến đổi lớn trong cơ thể.

- Trong cây, hoocmôn thực vật di chuyển trong mạch gỗ và mạch rây.

- Hoocmôn thực vật có tính chuyên hoá thấp hơn nhiều so với hoocmôn động vật bậc cao.

- Khác biệt với enzim là chất xúc tác cho một phản ứng sinh hoá, hoocmôn hoạt hoá cả một chương trình phát sinh hình thái như kích thích hạt và chồi nảy mầm (gồm rất nhiều quá trình và nhiều phản ứng hoá sinh)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close