Bài 6 trang 113 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 6 trang 113 VBT toán 7 tập 1. Hình 10 biểu diễn mặt cắt ngang của một con đê. để đo góc nhọn MOP tạo bởi mặt phẳng nghiêng của con đê với phương nằm ngang ...

Quảng cáo

Đề bài

Hình \(10\) biểu diễn mặt cắt ngang  của một con đê để đo góc nhọn \(MOP\) tạo bởi mặt phẳng nghiêng của con đê với phương nằm ngang, người ta dùng thước chữ \(T\) và đặt như hình vẽ (\(OA\perp AB\)). Tính góc \(MOP\), biết rằng dây dọi \(BC\) tạo với trục \(BA\) một góc \(\widehat{ABC }= 32^0\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

- Tam giác vuông có hai góc nhọn phụ nhau.

- Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Tam giác \( ABC\) vuông tại \(A\) nên \(\widehat{ABC}+ \widehat{ACB}= 90^0\)(1)

Tam giác \( DOC\) vuông tại \(D\) nên \(\widehat{COD}+ \widehat{OCD}= 90^0\)(2)

Ta lại có \( \widehat{ACB}=\widehat{OCD}\) (đối đỉnh)(3)

Từ (1), (2), (3) suy ra \(\widehat{COD}= \widehat{ABC}\). Vậy \(\widehat{MOP}=32^0\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close