Bài 1 trang 111 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 1 trang 111 VBT toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có góc B = 80^o, góc C = 30^o ...

Quảng cáo

Đề bài

 Cho tam giác \(ABC\): \(\widehat{B}= 80^0\), \(\widehat{C}=  30^0\). Tia phân giác của góc \(A\) cắt \(BC\) ở \(D\). Tính \(\widehat{ADC},\widehat{ADB}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lí:

- Tổng ba góc của một tam giác bằng \({180^0}\);

- Hai góc kề bù có tổng số đo bằng \({180^0}\).

Lời giải chi tiết

 

Xét \(\Delta ABC\) ta có: \(\widehat {A} + \widehat B + \widehat C = {180^0}\)

\(\widehat{A}= 180^0- \widehat{B}-\widehat{C}\) \(= 180^0- 80^0- 30^0= 70^0\) 

\(AD\) là tia phân giác của góc \(A\) nên 

\(\widehat{A_{1}}=\widehat{A_{2}}=\dfrac{\widehat{A}}2=\dfrac{70^{0}}2= 35^0\)

Xét \(\Delta ADC\), ta có \(\widehat {ADC} = {180^o} - \widehat {{A_2}} - \widehat C \)\(\,= {180^o} - {35^o} - {30^o} = {115^o}\)

\(\widehat{ADB}=  180^0- \widehat{ADC}= 180^0-115^0\)\(=65^0\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close