Bài 4 trang 112 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 4 trang 112 VBT toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC(H nằm trên BC)...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\). Kẻ \(AH\) vuông góc với \(BC\) (\(H\in BC\)).

a) Tìm các cặp góc phụ nhau trong hình vẽ.

b) Tìm các cặp góc nhọn bằng nhau trong hình vẽ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lí: Trong tam giác vuông có hai góc nhọn phụ nhau.

Lời giải chi tiết

a) Tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) nên \(\widehat {{A_1}}\) phụ \(\widehat {{A_2}}\), \(\widehat{B }\) phụ \(\widehat{C }\).

Tam giác \(AHB\) vuông tại \(H\) nên \(\widehat{A_{1} }\) phụ \(\widehat{B }\).  

Tam giác \(AHC\) vuông tại \(H\) nên \(\widehat{A_{2} }\) phụ \(\widehat{C }\).

b) \( \widehat{C }= \widehat{A_{1} }\) (vì cùng phụ với \(\widehat{B }\))

    \(\widehat{B }= \widehat{A_{2} } \) (vì cùng phụ với \(\widehat{C }\))

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close