Bài 5 trang 113 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 5 trang 113 vở bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có...

Quảng cáo

Đề bài

 Cho tam giác \(ABC\) có \(\widehat{B}=\widehat{C}= 40^0\). Gọi \(Ax\) là tia phân giác của góc ngoài ở đỉnh \(A\). Hãy chứng tỏ \(Ax// BC\). 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

- Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

- Chứng minh hai đường thẳng song song ta chứng minh cặp góc so le trong bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Góc \(CAD \) là góc ngoài của \(\Delta ABC\) nên

\(\widehat{CAD }  =  \widehat{B}+ \widehat{C}\)\(\,=  40^0+ 40^0=80^0\)

\(Ax\) là tia phân giác  góc \({CAD }\) nên

 \(\widehat{A_{2} }= \dfrac{1}2\widehat{CAD}=\dfrac{80}2=40^0\)

Hai góc so le trong \( \widehat {{A_2}}\) và \(\widehat{C }\) bằng nhau nên \(Ax// BC\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close